MENU
+420 739 314 265

PP – Píárové Piktogramy

Lepší název tohoto oddílu by nejspíše byl „navržená loga“, ale ani jedno ze slov nezačíná na „p“. Hraji si tedy nejen s názvy procházek , ale i s vizualizací různých projektů. Níže je přehled toho, s čím se můžete na webu setkat. Moje práce je samotná myšlenka. Konečné překreslení je už dílo grafika.

 

Projekt Peprná Praha – logo

Logo v sobě má počáteční písmena projektu, tedy PE a PR. Písmena stojí na siluetě mostu, kde vzadu je část panoráma Pražského hradu (konkrétně věže baziliky sv. Jiří). Bazilika vytváří nad písmenem R háček a je tedy možné písmena chápat jako slovo PEPŘ, což je jméno pohádkové postavy – vepříka Pepříka, který seznamuje na webu a fb čtenáře se svými objevy.

Projekt Peprná Praha – úvodní obrázek

Kromě výše uvedeného popisu v rámci loga je úvodní obrázek rozkreslen do detailů. Písmena na mostě jsou chápána jako sochy, silueta Pražského hradu je patrna v celé své kráse, bazilika je zvýrazněna. Po mostě se prochází vepřík Pepřík, který je v interakci s osobou na mostě. Osoba právě prožívá „aha moment“, kdy si něco uvědomila, něco poznala, na něco si přišla. Její AHA moment je znázorněn bublinou vedle druhé dvojice soch PR, což se může číst jako PRAHA.

Projekt „M & M – Mentoring a Magistrát“

Návrh loga a názvu projektu pro Magistrát hlavního města Prahy. Logo vyjadřuje spolupráci mentora a mentorovaného, která je základem úspěchu v adaptačním procesu na MHMP.

Projekt WATOTO

Návrh loga k již existujícímu projektu. Logo pro neziskovou organizaci, která se zaměřuje na zdravotní péči a starost o děti v dětském domově v Africe. Celé logo je sestaveno z písmen společnosti WATOTO.

Blog Margo Prago

Návrh loga k již existujícímu projektu. Blog, který se věnuje primárně upozorňování na zajímavá místa převážně gastronomického charakteru v Praze. Z předloženého názvu vyniká dvojice konečných písmen v obou slovech  – tedy „GO“. Po překreslení je možné vnímat G jako židli a O jako stůl, tedy jedná se o hlavní myšlenku celého blogu.