MENU
+420 739 314 265

PP – Pracovní Partneři

 

Procházky jsou většinou venku, ale klademe důraz na prohlídky zajímavých prostor. Jak těch běžných, tak standardně nepřístupných. A jsme rádi, když nám doslova otevřete dveře a pustíte nás nakouknout dovnitř. Kdo už to udělal, tomu patří velký dík.

Dík patří i organizacím, které procházky podporovaly a podporují.

 

Spolupracující organizace:


SCIO škola

Po schůzce s panem ředitelem SCIO Základní školy jsem s dětmi absolvoval kulturní procházku opepřenou strašidly a pověstmi. A na první pohled bylo vidět, že jde o neobyčejné děti. V tom dobrém slova smyslu.  


Mateřské centrum Veverka

– Děti chodící do tohoto centra jsou častými návštěvníky procházek. Více takových ředitelek, jakou je paní Jarmila Štecherová.


MŠ Zvoneček

- S mateřskou školou jsme spolupracovali na projektu o Karlovi IV. Dvě třídy se prošly po Karlově mostě a dvě třídy jsem navštívil v jejich budově. 


SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael

- Se školou Michael jsem spolupracoval 2 roky. Mj. jsem zařídil pro vybrané třídy návštěvu primátorské rezidence. 


FasTracKids

- Pro centrum rozvoje FasTracKids na Praze 1 jsem připravil program na Den otevřených dveří. Rodiče a děti objevovali tajemstí okolí školy a poznávali historii místa trošku jinak.  


Uměleckoprůmyslové museum

– Díky ochotě zaměstnanců jsem dostal během svého studia na vysoké škole potřebnou zpětnou vazbu pro činnosti, které mě bavily a které jsem začal rozvíjet. Velké poděkování patří Vlaďce Sehnalíkové.


Základní škola Lupáčovka

– Osvícený pan ředitel Milan Hausner a vydařená spolupráce na veletrhu Schola Pragensis v roce 2003. To jsem ještě netušil, že podobné aktivity budu dělat i za 15 let. 


Malostranská základní škola

– První organizovaná procházka se odehrála s dětmi ze základní školy v Karmelitské ulici v roce 1998. Bývalá ředitelka Petra Košťálová byla obrovským hnacím motorem pro realizaci mých nápadů. Kdyby mi tenkrát nedala svobodu, možná bych nepoznal, jak skvělé je provádět děti Prahou.  

 

Pustili nás k sobě:


Hlavní město Praha

– Bylo nám umožněno si o víkendu projít Novou radniční budovu, navštívit primátorskou rezidenci a dostali jsme se i na chodbu Clam-Gallasova paláce.

- Jiný víkend nám bylo umožněno se podívat do Škodova paláce a do paláce Adria. Velké díky paní ředitelce MHMP JUDr. Děvěrové, paní ředitelce PER MHMP Ing. Dederové, Ing. Stránskému za skvělou koordinaci a také vrátným, kteří na nás dávali pozor v atrakci číslo jedna - v páter nosteru. 


Pražské služby

– Díky ochotě jejich zaměstnanců jsme viděli pracoviště u Novomlýnské vodárenské věže. Hlavně půda byla fascinující – jako za časů Rychlých šípů.


Národní Galerie

– Vstup do Anežského kláštera a na stálou expozici Středověkého umění.

- Jiný víkend jsme se dostali do Šternberského paláce na Hradčanech. Velké poděkování patří Alici Beranové, za myšlenku a správné nasměrování a dále dámám přímo ze Šternberského paláce, paní Jitce Handlové a Marii Ladrové, za skvělou organizaci návštěvy obrazárny. 


Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha - Nové Město

– Umožnění vstupu do jinak nepřístupné zvonice díky páteru Lukáši Lipenskému.


Hygienická stanice hlavního města Prahy

– Velice ochotná reakce na možnost prohlídky objektu, kde byl umučen Johánek z Pomuku.


Restaurace Peklo

 – Umožnění vstupu před otevírací dobou, prohlídka podzemních prostor.


Štefánikova hvězdárna

 – Přivítání panem ředitelem, pořad pro děti a názorná ukázka práce s dalekohledem.


Muzeum hlavního města Prahy

- Umožnění vstupu do prvního patra Staroměstské mostecké věže a promítání pořadu o věži a o mostě.


Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

- Sám Velmistr řádu souhlasil s možností podívat se pod kostel sv. Františka z Assisi. Velice milý člen řádu nás doprovodil ke zbytkům Juditina mostu. 


Řád bosých karmelitánů

- Převor komunity karmelitánů u Pražského Jezulátka Petr Glogar nás laskavě poustil do běžně nepřístupné krypty kostela Panny Marie Vítězné a umístil koš na přání pro Ježíška před oltář Pražského Jezulátka. 


Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

- Pan tajemník souhlasil a paní Marie Zimová zařídila pro nás otevření Profesního domu na Malostrankém náměstí, ve kterém byla nedávno objevena rotuda sv. Václava.   


Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

- Po domluvě s nájemci nám bylo umožněno navštívit přízemí gotické věže a zahradu Velkopřevorského paláce, kde roste tzv. Beethovenův platan.


Loreta Praha

- S tak vlídným přijetím se člověk nesetkává často. Nejen pan ředitel, ale i paní kurátorka mi byli k dispozici a kromě pozvání do Lorety mi poskytli mnoho cenných rad a informací. 


České vysoké učení technické

- Pan Vladimír Hofmann z ČVUT nám dovolil nakouknout do Betlémské kaple i do jejího prvního patra. A dámy konající ten den službu se na nás stále usmívaly.


Vojenský a špitálního Řád svatého Lazara Jeruzalémského

- Duchovní správce O. mitr. Mgr. Kornel M. Baláž souhlasil a zařídil otevření rotundy sv. Longina na Novém Městě a milá paní kostelnice nás v požadovaný čas očekávala. 


Jezuité

-        - Rektor kostela sv. Štěpána Josef Čunek zařídil pro nás otevření kostela sv. Štěpána na Novém Městě.


Novoměstská radnice

- Pan Vojtěch Paluska vymyslel termín, kdy jsme mohli v náročném harmonogramu Novoměstské radnice navštívit Mázhaus, Konšelský salonek a Velký sál.

 


Klášter kapucínů - Hradčany

- Bratr Vojtěch nás provedl celým klášterem, od krypty, přes jídelnu, kostel, betlém až po zahradu. A dokonce nechal pár dětí zazvonit na kostelní zvon. I rodiče byli nadšeni jeho milým přístupem k nám. 


Klub Za starou Prahu

- Pan Jaroslav Navrátil z Klubu Za starou Prahu nás pozval k sobě do knihkupectví, kde jsme mohli kromě pěkných knížek obdivovat vzácný reliéf. A také si děti mohly odpočinout a vsedě poslouchat příběhy z Karlova mostu. 


Senát Parlamentu České Republiky

- zejména Odboru vnějších vztahů a služeb z Kanceláře Senátu, jmenovitě paní Denise Čermákové, za vstřícné jednání a poskytnutí informačních materiálů pro děti. Všichni zaměstnanci, se kterými jsme se dostali při procházce do styku, nám procházku zpříjemnili. A my jim jejich víkendovou službu snad také. 


Památník národního písemnictví

- Ředitel PNP pan Freisleben nás pustil do Hodovní síně, kam se běžně veřejnost nedostane. V rámci přípravy procházky jsem byl s jeho sekretariátem v kontaktu, stejně tak s paní Jaroslavou Lešákovou z letohrádku Hvězda. Paní pokladní i kustodi o naší návštěvě věděli, dokonce jsme dostali i pochvalu za vzorné chování. 


Správa Pražského hradu

- druhá polovina roku 2016 byla obtížná na Pražském hradě v rámci zavádění bezpečnostních opatření. Díky panu Velíškovi, řediteli Správy Pražského hradu a panu Vlkovi, řediteli Odboru turistického ruchu SPH se nám procházka do Královského letohrádku vydařila. A díky patří i osobám dozorující výstavu a dámám v pokladně. 


Klub Lávka

- velké díky paní Denise Vodešilové z Klubu Lávka, stejně tak velice ochotnému panu Novotnému (taktéž z Klubu Lávka na Novotného lávce 😉 za umožnění projít klub a dostat se na venkovní terasu, odkud je krásný pohled na Muzeum Bedřicha Smetany či na Karlův most.


Muzeum Bedřicha Smetany

- velké díky za spolupráci nejen vedoucí Muzea Bedřicha Smetany paní Olze Mojžíšové, nejen zaměstnankyním muzea - např. Janě Plecité či kustodkám mající službu, ale i paní Zuzaně Kempné z Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích. 


Hotel Smetana - Pachtův palác

- bylo nám umožněno se podívat na nádvoří hotelu Smetana, stejně tak do zadní části Pachtovského paláce, kde jsme mj. viděli vodníka, o kterém jsem se bavili chvilku předtím na Novotného lávce. 


Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského

- sestra Stanislava nás uvedla do nemocnice a umožnila nám navštívit aulu, kde jsme si vyprávěli nejen o postavě sv. Karla Boromejského. Objevili jsme se i v kostele a vše zakončili v kantýně. Děkujeme za sladké koláčky a cukroví!


Národní galerie - Klášter sv. Anežky České

- děkujeme všem, kteří nás měli daný den na starost.


Česká pošta

- velké díky patří jak Lucii Koňakové, manažerce obvodu Praha 1, tak Iloně Dobšové, vedoucí pobočky v Jindřišské ulici, nejen za poskytnuté materiály, ale i za možnost jít s dětmi do hovorny a nechat je tam poslouchat mj. Pošťáckou pohádku. 


Profiterm Proczech

- děkuji realizátorům potrubní pošty do nejrůznějších objektů (např. do nemocnic), zvláště pak panu Kamilu Petruškovi, vedoucímu manažerovi obchodu, za zapůjčení pouzdra, které v potrubní poště přenáší zásilky. 


Duplex

- děkuji klubu Duplex na Václavském náměstí, hlavně pak manažerovi Martinovi Kukolovi, za umožnění návštěvy venkovních teras v nejvyšších patřech budovy, kde jsme si povídali o poštovních holubech. 


Městská knihovna v Praze

- mluvčí Městské knihovny, Lenka Hanzlíková, nám ukázala budovu na Mariánském náměstí ještě před otevřením pro návštěvníky, Jitka Řeháková z dětského oddělení nám zase představila, jaké služby knihovna dětem nabízí. A nejen tyto dvě dámy, ale i ostatní zaměstnanci, vytvořili v knihovně velice přátelské prostředí. 


České vysoké učení technické - fakulta strojní

- je to štěstí, když narazíte na milého a stejně zapáleného člověka. Na fakultě strojní ČVUT se mi to podařilo. Marta Špačková, která má na starosti PR, mi kromě umožnění vstoupit do jedné z poslucháren,  půjčila i zajímavé předměty k tématu naší vycházky. 


Národní památník hrdinů heydrichiády

- zkušenosti nejen s dětskými skupinami mají v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje mnoho. I tak však děkuji provoznímu řediteli Petrovi Hamplovi a zaměstnancům památníku, za skvělou spolupráci. Navíc velké díky patří Zdeňkovi Špitálníkovi z Vojenského historického ústavu, který nám na procházku půjčil repliku Kubišovy bomby. 


Palác Žofín - Agentura NKL

- povídat si o plesech a bálech, které zde navštívila třeba Božena Němcová, jde určitě i venku, ale pokud Vám ředitel Petr Denk a jeho kolegové umožní vstoupit dovnitř a projít si zde některé sály, to pak děti hned mají názornou představu. 


Hlahol v Praze

- chodit po Masarykově nábřeží a obdivovat krásné secesní domy - už to je potěšení. Ovšem díky starostce spolku Hlahol v Praze a ochotě Růženy Vokněrové jsme secesní umění objevili i uvnitř. Za přítomnosti pana Dvořáka a Smetany, kteří na nás dávali pozor. 


Goethe Institut

- německý kulturní institut má na starosti například mezinárodní kulturní spolupráci. A my jsme měli tu možnost si s dětmi v krásných prostorách foyer ve druhém patře povídat o jednom vlastenci, kterého si vzala Barbora Panklová. Jeho jméno? Němec. Josef Němec.

 


Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně - Starokatolická církev

- Lucii Kodyšové za skvělou prezentaci předmětů, které se používají při obřadech, stejně jako za možnost se podívat do sakristie, nebo za otevření běžně nepřístupných staveb v okolí kostela. 


Národní kulturní památka Vyšehrad

- dozorujícím lidem z kasemat, kteří nám nejen pustili zajímavý film, ale dali nám i určitou míru volnosti, kterou zvláště děti při procházkách potřebují. Na oplátku jsme dodrželi všechna psaná i nepsaná pravidla. 


Hradní stráž Pražského hradu

- lví podíl měl na procházce správce vojenského kostela a stálé expozice Hradní stráže rotmistr Jakub Bruno Středa, dále členové (a členky!) Hradní stráže, se kterými jsme přišli během procházky do styku a rovněž dámy střežící expozici ve věži Mihulka.  


Náprstkovo muzeum

- poděkování patří všem z Náprstkova muzea, v čele s paní Džbánkovou, že jsme mohli uvnitř mrazivého počasí vstoupit dovnitř a říct si něco nejen k Vojtovi Náprstkovi. 


Galerie Jaroslava Fragnera

- měli jsme štěstí, že zrovna uvnitř probíhalo finále České ceny za architekturu. A tak jsme si mohli s dětmi udělat představu, co zrovna u nás frčí. Děkuji celému týmu galerie v čele s jejím ředitelem panem Mertou. 


Uměleckoprůmyslové museum v Praze

- vše začalo téměř před dvaceti lety. Tenkrát i nyní - děkuji paní ředitelce Heleně Koenigsmarkové. Tenkrát i nyní - děkuji musejní pedagožce Vlaďce Sehnalíkové. A paní Dagmar Mandelíkové a její Hance taktéž. Děkuji! Krásná budova, krásné exponáty, krásní lidé. 


Gynekologicko-porodnická klinika "U Apolináře"

- i za plného provozu jsme dostali svolení navštívit budovu porodnice, rozlehlého dvora a kaple sv. Kříže. A porodního sálu. Ale ne, tam jsme nebyli. Děkuji za souhlas panu profesoru Martanovi, přednostovi kliniky, dále paní Janě Urbanové, vedoucí sekretariátu a paní Slavomíře Kvakové, bez které bychom se v budově ztratili. 


Muzeum Antonína Dvořáka

- mistr sice v letohrádku nikdy nebydlel, ale my jsme si život našeho geniálního skladatele uvnitř připomněli. A to díky Ivaně Círové Hacmacové, kurátorce muzea, paní Zdence Ovsíkové, správkyni muzea a přítomné paní pokladní a kostodce. V neposlední řadě si poděkování zaslouží obchodní oddělení Národního muzea, konkrétně paní Marika Lukáčová. 

 


Česká filharmonie

- tolik lidí jsem už do procházky dlouho nezapojil. Děkuji celé České filharmonii a jmenovitě obchodnímu náměstkovi Michalu Medkovi, dále Aleně Špačkové, Janě Orlové, Lence Čápové, Tomáši Pospíchalovi a vrátným, kteří nás doprovázeli. Speciální poděkování patří Ivoši Kahánkovi a Erice, toho času mé milé manželce. 🙂

 


Vysoká škola uměleckoprůmyslová - ateliér K.O.V.

- vedoucí ateliéru, paní Eva Eisler, nám umožnila se u nich posadit a pustit si ukázky z tvorby Antonína Dvořáka. A když už jsme byli uvnitř, děti obdivovaly práce studentů. A někdo si dal i dortík a zmrzlinu.  


Obecní dům

- stoleté výročí vzniku Československa si žádalo velkou oslavu i v Peprné Praze. Původně jsem chtěl pouze nakouknout do nějakých prostor, ale vřelost, vlídnost a ochota několika zaměstnanců Obecního domu vedla k tomu, že mnoho dětí vidělo nejrůznější salonky a sály. To se pak o secesi vypráví hned jinak. Děkuji za všechny Karolině Růžičkové, Karlu Temiakovi a Janu Konopáskovi.


České dráhy

- kde jinde zakončit dvouměsíční povídání o Masarykovi než na nádraží, které se po něm jmenuje. A víte, že tu pan prezident má i svůj salonek? My jsme to díky Ing. Josefu Joskovi a Pavle Knížové zjistili. 

 


Council on International Educational Exchange

- že někdo kvůli nám jde o víkendu do práce, aby ukázal dětem krásnou budovu Nového proboštví na Vyšehradě, to neudělá jen tak někdo. Ale paní ředitelka Jana Čemusová ano. A navíc dětem připraví čaj a nějakou tu sladkost. A že se zázraky dějí pouze o Vánocích. 


Indigo kids: česko-anglická mateřská školka rodinného typu

- při svých procházkách se setkávám s různou mírou důvěry, ale zde jsem snad dosáhl vrcholu. Děkuji paní ředitelce Ireně Kábele, že jsme se u nich s dětmi mohli v mrazech ohřát. A během naší návštěvy jsme si např. představili staré malby v budově Starého probošství na Vyšehradě, kde škola sídlí. 


Galerie hlavního města Prahy

- krásnější dárek na Vánoce jsme si nemohli přát. Díky ochotě lidem z Galerie hlavního města Prahy a Obecního domu jsem mohl za výhodných podmínek dětem představit životní dílo Alfonse Muchy - Slovanskou epopej. Děkuji paní Alici Lenské, která se mnou vše koordinovala. 


Centrum architektury a městského plánování

- děkuji mnoha lidem z CAMPu, jmenovitě Silvii Luběnové, Štěpánovi Bartlovi, se kterým jsem akci plánoval rok dopředu, kustodkám na místě – Ditě, Aničce, Bětce a Martinovi za pomoc s technikou.


Centrum současného umění

- Jiří Raiterman, který má v DOXu na starosti vzdělávací programy, byl ten hlavní, se kterým jsem vše řešil. A je milé, že jsme se podle jména znali z let, kdy jsem byl v DOXu častým hostem. A díky i deseti kustodům, které jsme cestou potkávali.


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

- Jaderku jsme prozkoumali díky Šárce Salačové z PR a dvěma studentkám, které šly v sobotu kvůli nám do školy – Kateřině Pilné a Elišce Trojákové


Hlávkova kolej a Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

- od paní doktorky Dagmar Rýdlové z Hlávkovy nadace jsme byli v kontaktu přes rok a poskytla mi spoustu materiálu o našem mecenáši. V Hlávkově koleji děkuji její vedoucí Michaele Doškové a všem studentům a zaměstnancům, se kterými jsme přišli v místě samém do styku.


Kostel sv. Václava na Zderaze Církve československé husitské

- V kostele sv. Václava na Zderaze nám pomohla paní farářka Ema Blažková a její pomocníci – Helena a David Šmídovi a Helena Blaženinová.


České dráhy - Hlavní nádraží

- po Masarykově nádraží jsme prozkoumali i Hlavní nádraží. A prolezli jsme si ho od parku až po nástupiště. Kromě podpory od pana Ing. Josefa Josky se nám tentokrát dostalo pozornosti i od pana Tomáše Bezoušky, který mě vybavil spoustou obrázků. 


Bílkova vila

- po bezproblémové spolupráci s Galerií hlavního města Prahy z konce minulého roku jsme tentokrát zavítali do Bílkovy vily. A opět velké poděkování směrem k paní Alici Lenské. Zaměstnanci Galerie přímo ve vile nám rovněž zpříjemnili naše povídání. Děkujeme!